كلید ALT یكی از كلید های موجود در روی كیبرد است.موقعیت این كلید در دو سمت كیبرد و در كنار دكمه ویندوز قرار دارد. تركیب این كلید با كلید های دیگر بسیار كاربردی بوده و بسیاری از كار ها را برای شما آسان تر می كند.

كاربرد های كلید ALT :

1.    برای رسیدن به Properties كافیست Alt را نگه داشته و روی فایل مورد نظرتان دابل كلیك كنید.

2.    كلید Alt در هر پنجره ای با یك فشار منوی پنجره را فعال می كند و با تركیب آن با هر كدام از حروف منو ها كه زیر آن خط كشیده شده  آن پنجره را باز می كند.

3.    در مرورگر اینترنت تركیب Alt با یكی از 2 كلید جهت راست و چپ عمل back و Forward را انجام می دهد.

Bookmark and Share