مفهوم هنرمند از تصویر های اعتباری : ناسا / JPL 
پاسادنا ، کالیفرنیا -- مدیران ناسا ماموریت هستند ارزیابی گزینه های برای انجام عملیات در آینده ماهواره ای QuikScat مقدس زیر سن نارسایی های مربوط به یک مکانیسم که spins آنتن . این آنتن چرخنده ارائه شده است به حال نزدیک به زمان واقعی اقیانوس سطح سرعت باد و جهت اطلاعات بیش از 90 درصد اقیانوس های جهان هر روز. 

در ماه های اخیر ، QuikScat تیم پروژه بوده است نظارت بر طرح افزایش اصطکاک در یاطاقان اجازه می دهد که آنتن به چرخش ، که منجر به مقاومت در برابر افزایش یافته و کرنش در موتور است که چرخش دوار QuikScat 'sآنتن. . این انتظار می رود به طور کامل تخریب شد ، به عنوان مکانیزم چرخش به حدود 5 سال گذشته انجام شد.

, بیشتر مشکلات بعد از تجربه بیش از آخر هفته ، آنتن متوقف ریسندگی امروز در اوایل ، آذر ماه 23. فضاپیمای QuikScat و ساز scatterometer خود را در سلامت در غیر این صورت خوب باقی می ماند.  مهندسین باید قادر به راه اندازی مجدد آنتن ، QuikScat خواهد شد قادر به ادامه ماموریت اولیه علوم آن ، به عنوان اسپین آنتن لازم است برآورد سرعت باد و جهت و فرم اطلاعات راه باریک گسترده ای لازم را برای اخذ نمونه گیری تقریبا جهانی است. 

طی روزهای آینده ، مدیران ناسا برای برنامه های آتی برای شروع مجدد آنتن و ارزیابی گزینه های برای استفاده از ماموریت خود را در وضعیت فعلی برای پیشبرد انحطاط علوم زمین سیستم در مواقعی که آنتن را نمی توان دوباره بررسی کند. به عنوان مثال ، اندازه گیری scatterometer انحطاط از QuikScat هنوز هم می تواند مفید باشد برای مقطع کالیبره مأموریت آب و هوا ثبت داده ها با استفاده از اندازه گیری scatterometers دیگر ، از جمله عملیاتی EUMETSAT ساز ASCAT ، به تازگی راه اندازی هند Oceansat - 2 و برنامه ریزی شده scatterometer چینی.  ویژه برنامه های پیش بینی عملیاتی از قبیل اندازه گیری های یخ قطبی و مشاهدات طوفان محدود نیز ممکن است قابل تحمل باشد.

B. با هر اندازه گیری از موفقیت ، 10 ساله ماموریت QuikScat یک منبع منحصر به فرد ملی است که به دست و دور علم پیشی گرفتن اهداف آن است. Designed for a two- طراحی شده برای دو سال از طول عمر ، QuikScat تا در سراسر جهان توسط سازمان جهانی هواشناسی عملیاتی استفاده شده است به منظور بهبود پیش بینی آب و هوا و شناسایی مکان ، اندازه و قدرت و توفان طوفان دیگر در اقیانوس ها باز کنید ماموریت همچنین ارائه اطلاعات حساس برای نظارت ، مدل سازی ، پیش بینی و تحقیق در جو ، اقیانوس ما و آب و هوا.

The موفقیت فوق العاده ای از QuikScat رهبری شورای پژوهش ملی ، در سال 2007 گزارش خود را برای بررسی decadal علوم زمین ، توصیه می کنند که به ملی اقیانوسی و جوی توسعه نسخه عملیاتی QuikScat ، به نام اقیانوس بردار تمدید ماموریت بادها (XOVWM).

More information on QuikScat is online at: http://winds.jpl.nasa.gov/missions/quikscat/index.cfm . اطلاعات بیشتر در مورد QuikScat در آنلاین می باشد : http://winds.jpl.nasa.gov/missions/quikscat/index.cfm.
Alan Buis 818-354-0474 آلن Buis 818-354-0474
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. آزمایشگاه پیشرانش جت ، پاسادنا ، کالیفرنیا
Alan.buis@jpl.nasa.gov Alan.buis @ jpl.nasa.gov Bookmark and Share