این دیدگاه از منظر بغداد Sulcus با استفاده از تصاویر با وضوح بالا از انسلادوس در آگوست سال 2008 در 12 - 30 متر (40 - 100 فوت) قطعنامه به دست آورد ایجاد شد ، همراه با یک نقشه توپوگرافی از منطقه جدید توسط دکتر پل Schenk در ماه تولید و موسسه سیارات در هوستون ، Perspective View of Baghdad Sulcus نمایش چشم اندازی از بغداد Sulcus  وضوح تصاویر کاهش به دو طرف در 50 - 80 متر (165 - 260 فوت) قطعنامه خریداری شد. . بغداد Sulcus یکی از چند سازه های برجسته خطی ، لقب "ببر راه راه ،" در منطقه جنوب فعال geologically قطبی از انسلادوس است. . این مشاهده نشان می دهد که یک قطعه به مساحت شکل در بین دو شاخه برجسته از بغداد  هر شعبه شامل دو ریج های بزرگ موازی تا 2 کیلومتر (1.2 مایل) از هم جدا شده توسط در سراسر عمیق پنجم شکل ابشخور داخلی. ریج از 80 - 100 متر (حدود 260 - 325 فوت) بالا است. فرورفتگی و داخلی بین ریج هستند 200 تا 250 متر (650 - 820 پا) عمق. حداکثر جداسازی بین دو شاخه 12 کیلومتر می باشد که (7.5 مایل) بود. . فرورفتگی و مانند آنهایی که در اینجا نشان داده شده است ، احتمالا منبع جت متعدد ساخت تا بزرگ فعال پر بخار آب بیش از قطب جنوب انسلادوس. . طبقه فرورفتگی داخلی اغلب به نام ریج کوچکتر شکسته.  . این می تواند از بلوک های پوسته که تضعیف پایین دیوار و یا تغار شکسته تا از بلوک های زیر را فشار داد. . امدادی توسط عامل اغراق شده است به منظور ارتقاء ~ 10 وضوح.

. داده های خام است که از این محصول شد از سیاره ای را توسعه داده سیستم 'sبایگانی کاسینی بازیابی شد.   ماموریت کاسینی هویگنس یک پروژه تعاونی ناسا است ، آژانس فضایی اروپا و سازمان فضایی ایتالیا. , . آزمایشگاه پیشرانش جت ، یک بخش از موسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا ، مدیریت ماموریت برای ناسا هیأت مدیره مأموریت علمی ، واشنگتن دی سی  کاسینی و دوربین های خود را دو پردازنده ، طراحی شده بودند توسعه و مونتاژ در   تصویربرداری مرکز عملیات در موسسه علوم فضایی در بولدر ، Colo. استوار است

تصویر های اعتباری : ناسا / JPL / فضایی موسسه علوم / پژوهش و دانشگاه ها فضایی انجمن / ماه و سیاره موسسه
Bookmark and Share