فضاپیمای وایس در اتاق تمیز
 عریض میدان سازمان اکسپلورر ، یا عاقلانه ، مادون قرمز در اتاق تمیز توپ در هوا و فضا و تکنولوژی های Corp. ، در بولدر .

 ناسا در آزمایشگاه پیشرانش جت ، پاسادنا ، کالیفرنیا ، مدیریت گسترده اشعه مادون قرمز میدان سازمان اکسپلورر برای مأموریت علمی ناسا مدیریت ، واشنگتن. محقق اصلی این مأموریت ، ادوارد رایت است ، در . ماموریت ناسا در زیر رقابت ایرانگرد برنامه انتخاب شد توسط مدیریت مرکز پرواز فضایی گودارد ساز علم دینامیک توسط آزمایشگاه فضایی ، لوگان ، یوتا ، و فضا پیما ساخته شد توسط توپ هوا و فضا و تکنولوژی های Corp. ، بولدر ساخته شده ، Colo. عملیات علم و پردازش داده ها را در محل پردازش اشعه مادون قرمز و مرکز تحلیل در موسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا. مدیریت JPL ناسا.

More information is online at http://www.nasa.gov/wise and http://wise.astro.ucla.edu . اطلاعات بیشتر در http://www.nasa.gov/wise و http://wise.astro.ucla.edu (آنلاین) است.

Image credit: NASA/JPL-Caltech/Ball تصویر های اعتباری : ناسا / JPL - Caltech / توپ