مجید مجیدی مجید طالش مجیدی - Majid Talesh Majidi

نام اصلی: مجید

نام خانوادگی اصلی: طالش مجیدی

......................................

سمت (در بخش های):  بازیگران،تهیه و تولید،فیلمنامه،کارگردانی،

......................................

تاریخ تولد: 1338

محل تولد: تهران

ملیت: ایران

......................................

 مدرك تحصیلی: دیپلم