رضا ناجی برنده ی خرس نقره ای از جشنواره ی فیلم برلین به خاطر ایفای نقش در فیلم آواز گنجشك ها اثر مجید مجیدی

رضا ناجی برنده ی خرس نقره ای از جشنواره ی فیلم برلین به خاطر ایفای نقش در فیلم آواز گنجشك ها اثر مجید مجیدی