شوروی با اسپوتنیك فضا را فتح كرد
جام جم آنلاین: 52 سال پیش در روز 4 اكتبر سال 1957 میلادی اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیك 1، نخستین قمر مصنوعی تاریخ جهان را در مدار زمین قرار داد. اسپوتنیك یك كلمه روسی به مفهوم «همسفر» است.

ماهواره اسپوتنیك 83 كیلو و 600 گرم وزن داشت و در ارتفاع 900 كیلومتری در مدار زمین قرار گرفت.

اسپوتنیك در مداری كه قرار گرفته بود دور كره زمین را در مدت 96 دقیقه پیمود. صدای «بیپ – بیپ» آن به زودی به یك صدای آشنا تبدیل شد.

پرتاب اسپوتنیك در بحبوحه جنگ سرد و  پس از سركوب وحشیانه قیام مجارستان در سال 1956 میلادی توسط شوروی،‌ صورت گرفت.

موفقیت شوروی در پرتاب اسپوتنیك 1 به مدار زمین مدیون دانشمندان آلمانی بود كه در زمینه موشك‌های V2 هیتلر كار می‌كردند و پس از جنگ جهانی دوم خواه ناخواه به خدمت فاتحان جنگ درآمده بودند.

پرتاب این قمر مصنوعی كوچك ثابت كرد كه آمریكا دیگر یك قلعه جغرافیایی نیست و شهروندان ایالات متحده متوجه شدند كه دیگر از یك حمله توسط موشك‌های هسته‌ای در امان نیستند.

بسیاری از روزنامه‌های آمریكایی‌ آن دوره قرار گرفتن اسپوتنیك 1 در مدار زمین را به حمله بی‌مقدمه ژاپنی‌ها به پایگاه نظامی پرل هاربر آمریكا در سال 1941 میلادی تشبیه كردند.

آمریكا در زمینه موشك‌های بالستیك و نیز فتح فضا از شوروی شكست خورده بود.با پرتاب اسپوتنیك 1 به فضا مسابقه فضایی میان شوروی و آمریكا آغاز شد.

به این ترتیب، در روز 4 اكتبر سال 1957 میلادی اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیك 1، نخستین قمر مصنوعی تاریخ جهان را در مدار زمین قرار داد.

پرتاب اسپوتنیك به كمك یك موشك قاره‌پیما صورت گرفت. این سرآغاز مسابقه فضایی میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده بود.

این مسابقه با سفر یوری گاگارین روسی نخستین انسانی كه به فضا رفت و نیل آرمسترانگ آمریكایی نخستین انسانی كه پا روی كره ماه نهاد، دنبال شد.