در پدیده‌ای نادر اتفاق افتاد
حمله خرچنگ‌ها به سواحل هرمزگان
جام جم آنلاین: در یک اتفاق نادر طی هفته های اخیر تعداد خرچنگها در نوار ساحلی استان زیاد شده به نحوی که این جانوران هم اکنون در تمام نوار ساحلی مشاهده می شود و همه جا صحبت از حمله خرچنگهاست.

به گزارش مهر ، از نوار ساحلى استان گرچه «سینگو»ها همواره در آبهاى ساحلى استان وجود داشته اند اما طى ماه هاى اخیر افزایش حیرت آور این جاندار دریایى صیادان را شگفت زده کرده است.

برخى از صیادان قدیمى و باتجربه بندرعباس معتقدند هر 15 تا 20 سال یکبار چنین اتفاقى رخ مى دهد و جمعیت خرچنگ هاى محلى که رشد و نمو آن ظاهراً تابع شرایط زیست محیطى خاصى است، افزایش چشمگیر مى یابد.

یکى از فعالین بخش صید در پشت شهر بندرعباس ضمن تایید این پدیده عجیب گفت: امسال هجوم «سینگو»ها فوق العاده است و بخش زیادى از صید صیادان را تشکیل مى دهد به طورى که هر یک از فعالین این بخش تاکنون چیزى نزدیک به 40 تا 50 تن «سینگو» صید شده را به مراکز خرید تحویل داده اند. البته جدا از وفور سینگو شواهد امر از افزایش میزان میگو نیز حکایت دارد.

از سوى دیگر برخى از صیادان معتقدند: پدیده کشند قرمز باعث افزایش جمعیت خرچنگ هاى محلى شده است. پدیده کشند قرمز باعث مرگ و میر ماهیان در سطح آب و تامین تغذیه خرچنگ ها شده است که همین امر به رشد و نمو آن دامن زده است.

گفتنی است ، برخى از اهالى هرمزگان اعتقاد دارند وفور «سینگو» نشانه سالى پر باران است.